Bienvenu sur Createlli Lab

Waarom deze enquête?

Rond Ronse herneemt de procedure voor de N60 en gaat op zoek naar duurzame en breed gedragen oplossingen voor de mobiliteit in Ronse. Daarbij streeft “Rond Ronse” ook winsten na op vlak van erfgoed, landschap,  natuur, bossen, landbouw, kwalitatieve stedelijke ruimte,… Kom je wel eens in de streek en wil je ons vertellen wat er voor jou beter kan (op vlak van mobiliteit) ?  Of heb jij ideeën over de toekomst van de streek? Dan moet je zeker deze enquête invullen!

 

Welke vragen komen aan bod in de enquête?

We willen graag weten hoe jij je verplaatst in de brede streek rond Ronse-Maarkedal-Kluisbergen en wat voor jou de troeven en verbeterpunten zijn van deze regio: op vlak van mobiliteit, maar ook op vlak van (stedelijke) voorzieningen, natuur,… Natuurlijk kunnen we met “Rond Ronse” niet alles oplossen. Maar met een brede kijk op de troeven en noden van de streek komen we tot de beste oplossingen!

 

Hoeveel tijd heb ik nodig om de enquête in te vullen en tot wanneer staat de enquête online?

Het duurt ongeveer 10 minuten om de enquête in te vullen. De enquête blijft online tot en met 31 juli a.s.

 

Laat je stem horen!

… via de enquête

Met deze enquête geef je op een informele manier input voor “Rond Ronse”. De resultaten geven het studieteam inzicht in wat burgers graag willen verbeteren, en welke troeven ze willen versterken. 

… tijdens de officiële consultatieperiode

Recent werden een start- en procesnota “Rond Ronse” gepubliceerd. Daarin lees je alles over de plandoelstellingen “Rond Ronse”, en over hoe we in dialoog gaan met belanghebbenden. Over die start- en procesnota loopt een officiële consultatieperiode, van 4 juni tot 2 augustus. 
De start- en procesnota’s kunnen ingekeken worden op www.rondronse.be en www.omgevingvlaanderen.be, in de gemeentehuizen van Ronse, Maarkedal & Kluisbergen en bij het Departement Omgeving. Inspraakreacties kunnen worden ingediend via www.omgevingvlaanderen.be of per brief gericht aan de gemeentebesturen. Daar kan je jouw reactie ook afgeven tegen ontvangstbewijs. 
Je kan ook naar de eerste participatieavond “Rond Ronse”  komen, die plaatsvindt op dinsdag 11 juni van 18u30 tot 20u30 in TIO3 (Oscar Delghuststraat 60, Ronse)